O nás

Občanské sdružení Kids for kids

je neziskovou a zcela apolitickou organizací.

Činnost občanského sdružení Kids for kids spočívá především:

 • organizaci pomoci regionálních zdravotnických a kulturních zařízení,
 • prací s mládeží,
 • vytváření předpokladů pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje místní kultury a místního společenského dění a pro tuto činnost získávat další zájemce,
 • vytváření podmínek pro organizování a realizaci kulturních a společenských akcí,
 • rozvíjení všestranné formy kulturní a společenské činnosti,
 • vytváření ekonomických předpokladů pro rozvoj činnosti sdružení.

Těchto předpokladů dosahujeme pomocí:

 • financování vybavení regionálních zdravotnických zařízení,
 • pořádání kulturně společenských akcí, včetně letních táborů pro mládež,
 • pořízení věcí potřebných pro pořádání kulturně společenských akcí a jejich údržba,
 • vytváření materiálních a finančních podmínek pro účast členů sdružení na kulturně společenských akcích pořádaných jinými subjekty,
 • zajištění odborných znalostí členů sdružení, zejména na odborných školeních zaměřených na kulturní a společenskou oblast.


Je samozřejmostí, že členové sdružení patří mezi jeho sponzory, přičemž se aktivně a bez nároku na jakoukoliv odměnu snaží o zajišťování dalších finančních prostředků ve prospěch dětí. Příkladem je pořádání benefičních koncertů, jakým byl již třináctý ročník koncertu Děti dětem. Celý výtěžek koncertu je pak použit právě na potřeby dětí.

Aktuality

Děti dětem 2017

     

Koncerty Děti dětem 2017 v Třebíči i v Náměšti nad Oslavou jsou již minulostí

V Třebíči se benefiční koncert Děti dětem konal již počtrnácté V Náměšti potřetí. Místem konání byly tentokrát vznešené zámecké prostory. V Třebíči Kamenný sál, v Náměšti knihovna. Koncerty byly samozřejmě každý zcela jiný ale atmosféra pokaždé skvělá. Myšlenka pomoci od dětí dětem je tak silná, že pokaždé strhne jak diváky, tak samotné účinkující.

Hlavní cíle letošní sbírky byly dva: Raná péče Třebíč při oblastní chartě Třebíč a právě Přístav vodních skautů Třebíč Žlutá ponorka. Raná péče přišla s projektem Snoezelen,což je uznávaná podpůrná, edukační a terapeutická metoda s primárním důrazem na vzdělávání formou zkušeností. Vhodná je pro potřebné každého věku a pro malé klienty Rané péče obzvlášť. Tato metoda vyžaduje speciální místnost s vybavením za bezmála 100 tisíc korun.

Vodnímu skautingu bude příští rok 50 let a skauti chystají důstojné připomenutí své historie. Ke své práci s dětmi si ti starší přidali vybudování vodáckého muzea. Vodní skauti dostali neuvěřitelných padesát tisíc. Zástupkyni Evě Česnekové se trochu podlomila kolena.

Náměšťským zámkem nádherná hudba v podání dětí Základní umělecké školy z Náměště nesla o den později, to znamená ve čtvrtek 11. května. Cílem projektu byla benefice na pořízení interaktivní tabule pro místní uměleckou školu. Sbírka byla úspěšná, jak uvedl pan ředitel Martin Beneš, interaktivní tabule v hodnotě přes 48 000 korun již dorazila a bude sloužit k výuce hudební nauky.

Celý tento velkolepý koncert Děti dětem snad nejlépe vystihuje závěrečná řeč pana starosty Vladimíra Měrky: „Děti dnes odstartovaly náměšťskou zámeckou hudební sezonu, která bude pokračovat profesionály na festivalech Concentus Moravia a Folkovými prázdninami."Benefiční koncerty 2017

     

Děti dětem v Třebíči

Benefiční koncerty 2017

     

Děti dětem v Náměšti nad Oslavou

Připravujeme 14. ročník Děti dětem

     

Vážení přátelé,

rok uběhl jako voda a my opět připravujeme další, letos již čtrnáctý ročník benefičního koncertu Děti dětem. Bez vaší dlouhodobé přízně a pochopení myšlenky koncertů a sdružení KIDS FOR KIDS by však bylo zbytečné pokoušet se benefiční akce pořádat. To Vy jste ti, kteří mají srdce na pravém místě a ruku otevřenou.

Letošní čtrnáctý ročník proběhne ve středu 10. května a bude zcela jiný, než jste byli dosud zvyklí. Jarní koncert pro sponzory v Kamenném sále, který jsme pro Vás uspořádali minulý rok, se nám natolik zalíbil, že jsme se rozhodli podobně uspořádat i letošní hlavní koncert. Interprety, na které se můžete těšit, budou ti nejlepší žáci a absolventi Základní umělecké školy Třebíč a Základní umělecké školy Köthen, Sachsen-Anhalt, Německo. Mnozí z nich sklízejí ovace na celostátních i evropských pódiích.

O přestávce se budete moci podrobně seznámit se dvěma hlavními příjemci naší letošní benefice, se kterými spolupracujeme již několik let. Tím prvním je Středisko rané péče Třebíč, působící pod Oblastní charitou Třebíč. Jejich činnost sledujeme s úctou a obdivem. Nikdy nekončící práce s těmi nejmenšími dětmi s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením vyžaduje tolik znalostí, trpělivosti a lásky, že podpořit je, nám připadá jako ta nejsamozřejmější věc. Vždy se jednalo o poměrně malé částky, letos však přišli s projektem, který vyžaduje mimořádnou přízeň.

Tím projektem je Snoezelen. Toto zvláštní slovo představuje určitý druh terapie a je odvozeno ze slov snuffelen – čichat a doezelen – dřímat. Terapie byla rozpracována v Nizozemí
v 70. letech 20. století v institucích, které se věnovaly vážně postiženým lidem. V dnešní době se již Snoezelen využívá jak u dětí s postižením, tak u intaktních dětí, dospělých i v geriatrické oblasti. Snoezelen slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti. Jak je zřejmé, využití daleko přesáhne obvyklé klienty rané péče a bude otevřené všem potřebným.

Druhým příjemcem naší benefice je Přístav vodních skautů Třebíč. Příští rok to bude přesně padesát let, kdy vodní skauting v Třebíči založil dnes již nežijící MUDr. Alois Pučalík. Přístav naopak pracuje převážně s dětmi zdravými, které zvládnou náročnou skautskou výchovu a výcvik na suchu i na vodě. Otevřen je všem dětem a lidem, kteří jsou ochotní řídit se v životě skautským zákonem, opírajícím se o základní morální zásady tolik naší společnosti potřebné. Vedoucí a instruktoři zde pracují ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Za padesát let existence prošlo přístavem na 1300 chlapců a děvčat. Díky své skautské výchově pak obstáli v náročných životních situacích.

Čtrnáctý ročník benefičního koncertu Děti dětem bude mít, stejně jako minulý rok, koncerty dva. V Třebíči proběhne ve středu 10. května a o den později – 11. května v zámecké knihovně v Náměšti nad Oslavou.

Dlouhodobý cíl našich projektů je postaven na myšlence uspořádání koncertu, v němž vystupují děti základních uměleckých škol pod vedením svých učitelů a jehož výtěžek je věnován na projekty pro děti, které potřebují pomoc a podporu.

Tímto bychom Vás opět rádi požádali o finanční příspěvek na 14. ročník benefičního koncertu
Děti dětem“. Bude nás velice těšit, pokud projevíte zájem podpořit tuto myšlenku a jsme připraveni k projednání podmínek Vaší účasti na tomto projektu.

Nabízíme umístění loga Vaší firmy na propagačních materiálech, v médiích a během koncertu na projekčních obrazovkách v sále a také na webových stránkách našeho sdružení.

Za každou pomoc z celého srdce děkujeme.

Bac. Frank Spekhorst, předseda sdruženíPředstavení firmy ALTREVA

     

ALTREVA působí v segmentu výroby pracovních a ochranných oděvů již více než dvacet let a za tu dobu si vydobyla respekt nejen v ČR, ale i v ostatních zemích Evropy. Svým pracovním oděvům umí dát nejen nejvyšší možnou kvalitu, ochranu, design, ale i osobitost a styl.

Na výrobě pracovních oděvů se aktuálně v třebíčském závodě podílí více než 200 zaměstnanců. Roční produkce se z původních několika desítek tisíc kusů dostala na čísla přesahující milion. Firma neustále rozšiřuje svůj výrobní sortiment a vyvíjí stále náročnější a technologicky složitější produkty pro různá odvětví.

Zákazníkům dokáže nabídnout standardní pracovní oblečení určené do různých sektorů průmyslu, zdravotnictví a služeb, ale i ochranné certifikované oděvy, a to včetně návrhu, vývoje i případné certifikace kolekcí na míru pro ty, kteří mají jasně danou korporátní identitu a chtějí se odlišit od konkurence. Standardní kolekce tvoří jakýsi nezbytný základ produkce, hlavní důraz ale klade společnost Altreva na široký sortiment oděvů, jejichž specifické vlastnosti se mohou jakkoliv lišit – právě to umožňuje třebíčské firmě nabídnout vysoce kvalitní oděvy s požadovanými vlastnostmi doslova pro všechny profese.

Mezi klíčové zákazníky společnosti ALTREVA patří mezinárodní firmy zajišťující servis a ošetřování pracovních oděvů, firmy obchodující s ochrannými pracovními prostředky, zákazníci z řad zdravotnických zařízení, hotelů, restaurací, výrobních společností, distributorů elektrické energie a plynu, řetězců lékáren a mnoho dalších. ALTREVA si zakládá na dlouholetých vztazích se svými partnery, i proto patří mezi největší výrobce profesních oděvů v České republice.| 1 | 2 | 3 | 4 |
Vítáme vaši pomoc

Bankovní spojení: WSPK Třebíč

číslo účtu: 3500013338/7940

Podporují nás


   

  

   

        

    

      
           
       

   
      

   

   

          
     

   

  

       
            

     

   
    
    
   

 

    


     
Ke stažení - download