Naše projekty

KIDS FOR KIDS Together we can
Šestnáctý ročník benefičního koncertu Děti dětem 2019Patnáctý ročník benefičního koncertu Děti dětem 2018Čtrnáctý ročník benefičního koncertu Děti dětem 2017

V Kamenném sále na zámku v Třebíči


Třináctý ročník benefičního koncertu Děti dětem 2016


Výtvarné ztvárnění dětského oddělení třebíčské nemocnice

Souhlas s provedením výtvarné úpravy


Benefiční koncerty Děti Dětem


Cíl

Hlavním cílem koncertu je podpora dětského oddělení Nemocnice Třebíč. Většina přístrojů na oddělení je už více než 12 let stará a jejich údržba je pro nemocnici obtížná. Nemocnice bohužel nemůže dovolit pořídit nové vybavení.

Myšlenka

Já jako koncertní hudebník a učitel jsem se při vytváření konceptu koncertu „Děti dětem“ inspiroval slavným koncertem, který se koná každý rok v Nizozemí. Na tomto koncertu vystupuje několik dětských sborů a jejich cílem je sponzorovat projekty v Africe.

Inspiraci k vytvoření druhé části svého konceptu jsem nalezl ve Švýcarsku, kde se běžně amatérské orchestry a sbory snaží najít sponzory, kteří by zaplatili náklady za koncertní sály. Mým nápadem bylo, že by místní firmy mohly sponzorovat tento koncert a peníze by mířily do nadace, ze které by se poté pořizovaly nové přístroje.

Pozval jsem tedy učitele a žáky ZUŠ Třebíč aby se připojili a pomohli uskutečnění tohoto projektu. Tímto způsobem žáci zjistí, že i oni mohou pomáhat dalším dětem a vykonat tak dobrý skutek.

Pozvané je každé dítě, talentované i netalentované. Na konci celého koncertu všech 250 dětí hraje, tančí a zpívá společně.

Komponuji a aranžuji noty tak aby odpovídaly hudební úrovni, na níž se děti právě nachází. Také zkouším s Velkým orchestrem a koordinuji ho s tanečním oddělením. Na výrobě dekorace koncertního sálu se po několik měsíců podílí 150 dětí. V současné době je velký orchestr neobvyklou směsí hudebníků. Součástí orchestru je skupina flétnistů, klasických kytaristů, trumpetistů, žáci hrající na klarinet, housle, violoncello, či akordeon, součástí je také sbor, jeden baskytarista a pianista. Z tanečního oddělení obvykle vystupuje 90 dětí.

Věk dětí se pohybuje mezi 7 a 18 lety, průměrně mezi 10 a 14 lety. Každý rok ale bude počet účinkujících jiný. Vše závisí na zájmu žáků o spolupráci.

Tento koncept je v České republice naprosto nový a unikátní. Každoročně se sice odehrává několik benefičních koncertů, ale není jich mnoho a účastní se jich pouze profesionální hudebníci.

Frank Spekhorst, předseda sdružení Kids for kids


Dvanáctý ročník benefičního koncertu Děti dětem - 15. května 2015

Cílem letošního ročníku je nákup přístrojů, které budou sloužit dětem na různých odděleních třebíčské nemocnice. Konkrétně pro oční oddělení bude pořízen digitální optotyp VISTA VISION WIDE s LCD obrazovkou, pro rehabilitační oddělení Vojtův rehabilitační stůl a cvičební pomůcky a pro dětské oddělení pomůcky pro respirační rehabilitaci v celkové hodnotě 127 000 Kč.


Jedenáctý ročník benefičního koncertu Děti dětem - 16. května 2014


Účinkujících žáků:
400
Návštěvníci koncertu: 600
Firmy podporující nadaci dětského a novorozeneckého oddělení: 55
Podpora médií: dvě periodika, jedna regionální hudební stanice

Cílem letošního koncertu bylo získání CPAP –podpůrný dýchací přístroj pro novorozence v hodnotě 440 000,- Kč.

Jako speciální hosté byli přítomni:
Radní Kraje Vysočina Ing. Martin Hyský,
Radní Kraje Vysočina RNDr. Marie Kružíková
Hrabě Alexander Waldstein, Vídeň
Hrabě Georg Waldstein,Vídeň
Hon. Consul Gen. Pro Monaco Oldřich Uttendorfský
H.E. ret. britský velvyslanec Colin Munro
Gertie Munro, President Rotary Inner Wheel, Vídeň


Devátý ročník benefičního koncertu Děti dětem - 17. května 2012


Smích a veselí provázely celý koncert

Květen je v Třebíči již devátým rokem zasvěcen hudbě, zpěvu a tanci. Letos se přidal ještě smích a veselí. Řeč je samozřejmě o benefi čním koncertu Děti dětem, na kterém se každý rok představí děti ze Základní umělecké školy Třebíč. Minulá léta to byla škola Fórum, letos to již byly dvě v jednom – spojené školy Fórum a Resonance. Pořadatelem koncertu se po třebíčském klubu Rotary stalo občanské sdružení Kids for kids, které je neziskovou a zcela apolitickou organizací. Je samozřejmostí, že členové sdružení patří mezi jeho sponzory, přičemž se aktivně a bez nároku na jakoukoliv odměnu snaží o zajišťování dalších fi nančních prostředků ve prospěch dětí.

Dramaturgii se letos podařilo udržet na uzdě nekonečné řečnílky a všichni, kdo na jeviště nakonec přišli, mluvili krátce, k věci, ale hlavně vtipně.

Oficiálními baviči byli klauni, ale humorný tón drželi všichni a to bylo dobře. Koncert totiž trval tři hodiny a udržet pozornost těch nejmenších dětí by bez legrace nebylo možné. Takhle ale zůstaly ve střehu až do samého konce, i když někoho možná trochu rušily svými přesuny z hlediště na jeviště a zpět. Ale tak to má být. Je to přece koncert děti dětem a nelze je držet v zákulisí.

Jako každý rok, i letos měl Frank Spekhorst v rukávu schované eso, které tajil až do poslední chvíle.

K radaru za 85 000 korun, který dokáže měřit a zaznamenávat rychlost vozidel, přibyl ještě speciální mobilní inkubátor pro předčasně narozené děti v ceně 250 000 korun. Jak vysvětlila paní primářka Holubová, díky němu se tyto děti ihned po narození mohou ocitnout v bezpečném prostředí, a snadněji tak přečkají první okamžiky na tomto světě.

Mezi skutečně vzácné hosty večera patřila bezesporu rodina Waldsteinů, kde nechyběla Anna-Maria Waldstein-Wartenberg, která se v Třebíči narodila a prožila dětství, a syn posledního majitele zámku hrabě Alexander Waldstein-Wartenberg. Svým příspěvkem se přidali k ostatním 45 místním firmám a významně se tak podíleli na zakoupení inkubátoru.

Jak nám sami Waldsteinové řekli, koncert se jim velice líbil. Nic takového nečekali a byli skutečně nadšeni.

Devátý koncert se prostě skutečně vydařil, a tak se můžeme těšit na příští jubilejní ročník.

Jan Uher

Osmý ročník benefičního koncertu Děti dětem - 11. května 2011

Cílem koncertu bylo získání speciálního přístroje „SIPAP“ pro dětské oddělení třebíčské nemocnice. Tento přístroj reguluje dýchací systém novorozenců. Cena toho přístroje je 422 000 korun.

Spolupracovali jsme s mladými hudebníky ze Skienu z Norska. Rotary klub Skien podporoval tento projekt.

Speciální hosté:
hejtman kraje Vysočina, MUDr. Běhounek,
senátor české republiky Vitězslav Jonáš,
nizozemský velvyslanec Mr. Jan. C Henneman
norský velvyslanec Mr. Eikaas,
Hon. Consul Gen. Oldřich Uttendorfský,
a delegace z ČEZ nadace.


Sedmý ročník benefičního koncertu Děti dětem - 12. května 2010

Účinkujících žáků: 350
Návštěvníci koncertu:
600
Firmy podporující nadaci dětského a novorozeneckého oddělení:
50
Podpora médií:
Česká internetová televize ČT 24, dvoje noviny, jedna regionální hudební stanice a Rotary Good News

Cílem koncertu bylo získat EKG přístroj pro dětské oddělení nemocnice Třebíč. Dále také tři postele pro ušní a nosní oddělení.

Váženým hostem byl hejtman kraje Vysočina MUDr. Běhounek, senátor České republiky Vítězslav Jonáš, Hon. Consul Gen. Oldrich Uttendorfský a kulturní atašé Bas Wels z nizozemského velvyslanectví v Praze.


Šestý ročník benefičního koncertu Děti dětem - 27. května 2009

Účinkujících žáků: 300
Návštěvníci koncertu:
500
Firmy podporující nadaci:
50

Organizace koncertu byla financována Evropskou unií. Tento rok jsme opět hostili hudební školu z Lilienfeldu.

Cílem bylo zakoupit transportní vůz pro koně. Tento vůz potřebovala nadace DORADO, která pracuje pomocí hipoterapie s handicapovanými dětmi.

Čestný host byl opět nizozemský velvyslanec H.E. Jan Lucas van Hoorn. Pozvání přijal také bývalý britský velvyslanec působící ve Vídni Colin Munro a také senátor kraje Vysočina Vítězslav Jonáš spolu s hejtmanem kraje Vysočina RNDr. Milošem Vystčilem.

Také jsme měli tu čest hostit vysoce postavené Rotariány z Nizozemí, Německa a Rakouska.


Pátý ročník benefičního koncertu Děti dětem - 14. května 2008

Účinkujících žáků: 270
Návštěvníci koncertu:
500
Firmy podporující nadaci dětského a novorozeneckého oddělení:
50
Podpora médií:
Česká internetová televize ČT 24 (zpráva byla zveřejněna 15. června), troje noviny, jedna regionální hudební stanice a Rotary Good News

Koncertu se zúčastnil také symfonický orchestr konzervatoře Kroměříž, který vystupoval spolu s žáky ZUŠ Třebíč.

Hlavním cílem v tomto roce bylo získat monitor životních funkcí PHILIPS IntelliVueMP 20, pětkrát pulseoxymetrovaný a připojený k postelím učeným pro intensivní péči Cheiron VS 800 SpO2, spolu s Vapotherm for High Flow Therapy (určený pro onemocnění dýchacích cest a astma), který bude náležet také k lůžkům určeným pro intenzivní péči o děti a novorozence v třebíčské nemocnici. Náklady na tyto přístroje jsou 451 000 korun.

Projekt podpořili:
Rotary klub Třebíč, Česká republika, District 2240
Rotary District 2240 Česká republika-Slovensko
Rotary klub Rothenburg o.d. Tauber, District 1950
Rotary District 1950, Německo
The Rotary Foundation,USA, Matching Grant 66643
Rotary klub Kroměříž


Čtvrtý ročník benefičního koncertu Děti dětem - 14. června 2007

Účinkujících žáků: 300
Návštěvníci koncertu:
550
Firmy podporující nadaci dětského a novorozeneckého oddělení:
50
Podpora médií:
Česká televize ČT 1 (zpráva byla zveřejněna 15. června ve 12:00 a 18:00), Česká internetová televize ČT 24 (zpráva byla zveřejněna 15. června), troje noviny, dvě regionální rádiové stanice a Rotary Good News

Tento rok bylo hlavním cílem získat dostatek financí k zakoupení ultrazvukového zařízení SIEMENS Acuson X300 pro novorozenecké a dětské oddělení Nemocnice Třebíč. Cena tohoto přístroje byla 1 500 000 korun.
Tento přístroj slouží všem dětem ve věku 0-18 let. Tento ultrazvukový přístroj je první svého druhu v České republice.

Koncert byl podporován několika uměleckými školami: ZUŠ Třebíč, hudební školou Rothenburg o.d. Tauber, Něměcko a hudební školou Lilienfeld, Rakousko.
Abych zdůraznil skutečnost, že hudba a mezinárodní pomoc nemá žádné hranice, chtěl bych poukázat na to, že všech 270 dětí vytvořilo jeden Velký orchestr a hrálo dvě skladby společně.
Na nacvičení těchto dvou skladeb jsme měli pouze 30 minut!
Každá země nacvičovala zvlášť už od Vánoc 2006.

Project podpořili:
Rotary klub Třebíč, Česká republika, District 2240
Rotary district 2240 Česká republika-Slovensko
Rotary klub Rothenburg o.d. Tauber, District 1950
Rotary district 1950, Německo
The Rotary Foundation,USA, Matching Grant 63154
spolu s více než 50 třebíčskými firmami

Rotariání ze tří zahraničních zemí navštívili tento koncert.

delegate z RC Rothenburg o.d. Tauber spolu s PDG Frits Zeeuw z distriktu 1950.

Speciálním hostem byla skupina Rotariánů z Arnhem-Rijn z Nizozemí, kteří darovali naší umělecké škole mobilní digitální nahrávací studio, aby podpořili mladé umělce ve vytváření  profesionálních nahrávek (CD, DVD) a také aby podpořili rozvoj ZUŠ Třebíč v regionu, kde je v mnoha obcích není dosud dostupné hudební vzdělání.

Čestným hostem byl nizozemský velvyslanecJan Lucas van Hoornn sídlící v Praze.


Třetí ročník benefičního koncertu Děti dětem - 24. května 2006

Cílem bylo získat „uzavřený inkubátor“ pro novorozence. Tento inkubátor mohou využívat také dvojčata.

Účinkujících žáků: 200
Návštěvníci koncertu:
550
Firmy podporující nadaci dětského a novorozeneckého oddělení:
50
Podpora médií:
troje noviny, dvě regionální rádiové stanice, holandský měsíčník a Rotary Good News
Cena přístroje byla 652 000 korun. Firma Hoyer/Praha poskytla slevu 100 000 korun.
Projekt byl také podporován Rotary v Holandsku.

Dále nás sponzorovali:
RC Castricum
RC Alkmaar-de Waag
RC Hoogeveen
RC Deventer-Noord
RC Wieringen

S touto podporou jsme zažádali o Matching Grant #59847 z Nadace Rotary v Evastonu, USA. Po několika týdnech jsme dostali skvělou zprávu, že naše žádost byla schválena a inkubátor mohl být zakoupen a předveden na jevišti.

Rotariáni ze čtyř zemí navštívili tento koncert.
Z českého distriktu D2240 koncert navštívili DG Otakar Veselý, DGE Roman Gronský, PDG Viktor Prikaszky, Rotary ICC výbor pro Českou republiku–Slovensko–Nizozemí a také dalších 13 Rotariánů z českých a slovenských klubů.
Speciálním hostem byla skupina Rotariánů z Nizozemí včetně DG Jaap de Zeeuw, ADG Joke Rep, slovenský honorární konzul Gerhard Poppema a holandský protějšek výboru ICC Nizozemí-České republiky-Slovenska pod vedením Drs.Guus Molenaara.
Dalšími VIP hosty byli DG Helmut Schotz z rakouského distriktu 1910 a z holandské ambasády přijel Mr. Wilko Roggenkamp.

Druhý ročník benefičního koncertu Děti dětem - 15. června 2005

Cílem bylo zakoupit „otevřený inkubátor“, přístroj kde novorozenci mohou být lékařsky ošetřovány předtím, než budou přesunuty do „uzavřeného inkubátoru“.

Účinkujících žáků: 160
Návštěvníci koncertu:
470
Firmy podporující nadaci dětského a novorozeneckého oddělení:
37
Podpora médií:
dvoje noviny, místní rádiová stanice a Rotary Good News
Získaná částka:
120 000 korun. Výrobce AlphaMedic poskytl 20% slevu na inkubátor.
Inkubátor byl zakoupen a byl prezentován přímo na jevišti v koncertním sále.


První ročník benefičního koncertu Děti dětem - 10. června 2004

Cílem bylo získat část financí, které byly potřeba k zakoupení speciálního monitoru. Ten je určený ke sledování životních funkcí novorozenců.

Účinkujících žáků: 130
Návštěvníci koncertu:
360
Firmy podporující nadaci dětského a novorozeneckého oddělení:
29
Podpora médií:
jedny noviny, Rotary Good News
Získaná částka:
62 252 korun
Výrobce Phillips Holland po seznámení s projektem poskytl slevu 40%, 400 000 korun. To významně přispělo k zakoupení monitoru.

Vítáme vaši pomoc

Bankovní spojení: FIO banka Třebíč

číslo účtu: 2902095829/2010

Podporují nás


   

  

   

        

    

      
           
       

    
      

   

   

          
     

   

  

       
            

     

   
    
    
   

 

    


     
Ke stažení - download