O nás

KIDS FOR KIDS, z. s.

je neziskovou a zcela apolitickou organizací.

Činnost zapsaného spolku KIDS FOR KIDS spočívá především:

 • organizaci pomoci regionálních zdravotnických a kulturních zařízení,
 • prací s mládeží,
 • vytváření předpokladů pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje místní kultury a místního společenského dění a pro tuto činnost získávat další zájemce,
 • vytváření podmínek pro organizování a realizaci kulturních a společenských akcí,
 • rozvíjení všestranné formy kulturní a společenské činnosti,
 • vytváření ekonomických předpokladů pro rozvoj činnosti sdružení.

Těchto předpokladů dosahujeme pomocí:

 • financování vybavení regionálních zdravotnických zařízení,
 • pořádání kulturně společenských akcí, včetně letních táborů pro mládež,
 • pořízení věcí potřebných pro pořádání kulturně společenských akcí a jejich údržba,
 • vytváření materiálních a finančních podmínek pro účast členů sdružení na kulturně společenských akcích pořádaných jinými subjekty,
 • zajištění odborných znalostí členů sdružení, zejména na odborných školeních zaměřených na kulturní a společenskou oblast.


Je samozřejmostí, že členové spolku patří mezi jeho sponzory, přičemž se aktivně a bez nároku na jakoukoliv odměnu snaží o zajišťování dalších finančních prostředků ve prospěch dětí. Příkladem je pořádání benefičních koncertů, jakým byl již osmnáctý ročník koncertu Děti dětem. Celý výtěžek koncertu je pak použit právě na potřeby dětí.

Aktuality

Jubilejní 20. ročník se blíží

     


Kids for kids v Českém rozhlase Vysočina

     

Reportáž z ranního vysílání


Stopáž v čase 8:21Jubilejní 20. ročník

     

Sháníme finance na pořízení nového klavíru


ZUŠ Náměšť nad Oslavou má pro žáky k dispozici 3 klavíry a 7 pianin. Nezáviděníhodnou zajímavostí je průměrné stáří klavírů. Je to neuvěřitelných 88 let! A to včetně koncertního křídla na Staré radnici v hudebním sálku, které využíváme při pořádání vlastních koncertů. Bohužel, toto stáří nástrojům na kvalitě nepřidá, ale naopak.
A právě s vidinou omlazení „klavírního parku“ a vidinou koncertního sálu do plánované nové hudební školy, se ZUŠ společně se spolkem Kids for Kids rozhodli na špičkové koncertní křídlo značky Petrof sehnat peníze.
Jménem ředitele ZUŠ Martina Beneše se obracíme na zdejší kulturní město a jeho okolí, zda byste nepřispěli. Cena klavíru činí 899 000 Kč. Chceme, aby naše děti mohly na dobrém nástroji ukázat svou píli a um. Aby se „otrkaly“, naučily bojovat s trémou, připravily se na záři reflektorů. Stejně tak je pro nás důležité, aby děti zažily podporu svých přátel, rodičů, babiček a dědečků. Ta je v mládí motivací největší. Tento projekt je pro nás šance, jak si jeden opravdu kvalitní hudební nástroj pořídit.

Vážíme si všech sponzorských darů, kteří již přispěli nebo přislíbili podporu. Nyní již máme přes polovinu potřebné částky. Pokud se nám vše podaří, chceme klavír představit na slavnostním koncertě Děti dětem 9. června v sokolovně.

Podpořit nás můžete jakoukoliv finanční částkou na účet č. 2602783646/2010 vedený u FIO Banky.

     
V případě potřeby Vám vystavíme darovací smlouvu.
Navštivte webové stránky ZUŠ Náměšť nad Oslavou www.zusnamestno.cz

Děkujeme za podporu a Vaši přízeň.

Vaše ZUŠ Náměšť nad Oslavou
18. ročník

     

Pod dozorem modrého slona

Zatímco Elence s klíží oči, moudrý modrý slon je ve střehu a nad svou chráněnkyní bdí. Energie, kterou do slona vdechli účastníci koncertu Děti dětem v Náměšti. začala působit. Jak nám napsali šťastní rodiče, včera poprvé pásla koníky celé dvě vteřiny! Elenko, jen tak dál!
Koncert Děti dětem 2022

     

18. ročník Děti dětem v Náměšti nad Oslavou

 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Vítáme vaši pomoc

Bankovní spojení: FIO banka Třebíč

čísla účtů:

2902095829/2010

2602783646/2010

Podporují nás


   
  

         

    
           

    

  

   

               

   
Ke stažení - download