O nás

KIDS FOR KIDS, z. s.

je neziskovou a zcela apolitickou organizací.

Činnost zapsaného spolku KIDS FOR KIDS spočívá především:

 • organizaci pomoci regionálních zdravotnických a kulturních zařízení,
 • prací s mládeží,
 • vytváření předpokladů pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje místní kultury a místního společenského dění a pro tuto činnost získávat další zájemce,
 • vytváření podmínek pro organizování a realizaci kulturních a společenských akcí,
 • rozvíjení všestranné formy kulturní a společenské činnosti,
 • vytváření ekonomických předpokladů pro rozvoj činnosti sdružení.

Těchto předpokladů dosahujeme pomocí:

 • financování vybavení regionálních zdravotnických zařízení,
 • pořádání kulturně společenských akcí, včetně letních táborů pro mládež,
 • pořízení věcí potřebných pro pořádání kulturně společenských akcí a jejich údržba,
 • vytváření materiálních a finančních podmínek pro účast členů sdružení na kulturně společenských akcích pořádaných jinými subjekty,
 • zajištění odborných znalostí členů sdružení, zejména na odborných školeních zaměřených na kulturní a společenskou oblast.


Je samozřejmostí, že členové spolku patří mezi jeho sponzory, přičemž se aktivně a bez nároku na jakoukoliv odměnu snaží o zajišťování dalších finančních prostředků ve prospěch dětí. Příkladem je pořádání benefičních koncertů, jakým byl již osmnáctý ročník koncertu Děti dětem. Celý výtěžek koncertu je pak použit právě na potřeby dětí.

Aktuality

18. ročník

     

Pod dozorem modrého slona

Zatímco Elence s klíží oči, moudrý modrý slon je ve střehu a nad svou chráněnkyní bdí. Energie, kterou do slona vdechli účastníci koncertu Děti dětem v Náměšti. začala působit. Jak nám napsali šťastní rodiče, včera poprvé pásla koníky celé dvě vteřiny! Elenko, jen tak dál!
Koncert Děti dětem 2022

     

18. ročník Děti dětem v Náměšti nad Oslavou

 
 


KIDS FOR KIDS Together we can

     
Děti dětem 2019 v Třebíči

     

16. ročník Děti dětem v Třebíči


 


Děti dětem 2019 v Náměšti

     

16. ročník Děti dětem v Náměšti nad Oslavou


 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Vítáme vaši pomoc

Bankovní spojení: FIO banka Třebíč

číslo účtu: 2902095829/2010

Podporují nás


   

  

   

        

    

      
           
       

    
      

   

   

          
     

   

  

       
            

     

   
    
    
   

 

    


     
Ke stažení - download