O nás

KIDS FOR KIDS, z. s.

je neziskovou a zcela apolitickou organizací.

Činnost zapsaného spolku KIDS FOR KIDS spočívá především:

 • organizaci pomoci regionálních zdravotnických a kulturních zařízení,
 • prací s mládeží,
 • vytváření předpokladů pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje místní kultury a místního společenského dění a pro tuto činnost získávat další zájemce,
 • vytváření podmínek pro organizování a realizaci kulturních a společenských akcí,
 • rozvíjení všestranné formy kulturní a společenské činnosti,
 • vytváření ekonomických předpokladů pro rozvoj činnosti sdružení.

Těchto předpokladů dosahujeme pomocí:

 • financování vybavení regionálních zdravotnických zařízení,
 • pořádání kulturně společenských akcí, včetně letních táborů pro mládež,
 • pořízení věcí potřebných pro pořádání kulturně společenských akcí a jejich údržba,
 • vytváření materiálních a finančních podmínek pro účast členů sdružení na kulturně společenských akcích pořádaných jinými subjekty,
 • zajištění odborných znalostí členů sdružení, zejména na odborných školeních zaměřených na kulturní a společenskou oblast.


Je samozřejmostí, že členové spolku patří mezi jeho sponzory, přičemž se aktivně a bez nároku na jakoukoliv odměnu snaží o zajišťování dalších finančních prostředků ve prospěch dětí. Příkladem je pořádání benefičních koncertů, jakým byl již osmnáctý ročník koncertu Děti dětem. Celý výtěžek koncertu je pak použit právě na potřeby dětí.

Aktuality

Benefiční koncerty 2017

     

Děti dětem v Náměšti nad Oslavou

Připravujeme 14. ročník Děti dětem

     

Vážení přátelé,

rok uběhl jako voda a my opět připravujeme další, letos již čtrnáctý ročník benefičního koncertu Děti dětem. Bez vaší dlouhodobé přízně a pochopení myšlenky koncertů a sdružení KIDS FOR KIDS by však bylo zbytečné pokoušet se benefiční akce pořádat. To Vy jste ti, kteří mají srdce na pravém místě a ruku otevřenou.

Letošní čtrnáctý ročník proběhne ve středu 10. května a bude zcela jiný, než jste byli dosud zvyklí. Jarní koncert pro sponzory v Kamenném sále, který jsme pro Vás uspořádali minulý rok, se nám natolik zalíbil, že jsme se rozhodli podobně uspořádat i letošní hlavní koncert. Interprety, na které se můžete těšit, budou ti nejlepší žáci a absolventi Základní umělecké školy Třebíč a Základní umělecké školy Köthen, Sachsen-Anhalt, Německo. Mnozí z nich sklízejí ovace na celostátních i evropských pódiích.

O přestávce se budete moci podrobně seznámit se dvěma hlavními příjemci naší letošní benefice, se kterými spolupracujeme již několik let. Tím prvním je Středisko rané péče Třebíč, působící pod Oblastní charitou Třebíč. Jejich činnost sledujeme s úctou a obdivem. Nikdy nekončící práce s těmi nejmenšími dětmi s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením vyžaduje tolik znalostí, trpělivosti a lásky, že podpořit je, nám připadá jako ta nejsamozřejmější věc. Vždy se jednalo o poměrně malé částky, letos však přišli s projektem, který vyžaduje mimořádnou přízeň.

Tím projektem je Snoezelen. Toto zvláštní slovo představuje určitý druh terapie a je odvozeno ze slov snuffelen – čichat a doezelen – dřímat. Terapie byla rozpracována v Nizozemí
v 70. letech 20. století v institucích, které se věnovaly vážně postiženým lidem. V dnešní době se již Snoezelen využívá jak u dětí s postižením, tak u intaktních dětí, dospělých i v geriatrické oblasti. Snoezelen slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti. Jak je zřejmé, využití daleko přesáhne obvyklé klienty rané péče a bude otevřené všem potřebným.

Druhým příjemcem naší benefice je Přístav vodních skautů Třebíč. Příští rok to bude přesně padesát let, kdy vodní skauting v Třebíči založil dnes již nežijící MUDr. Alois Pučalík. Přístav naopak pracuje převážně s dětmi zdravými, které zvládnou náročnou skautskou výchovu a výcvik na suchu i na vodě. Otevřen je všem dětem a lidem, kteří jsou ochotní řídit se v životě skautským zákonem, opírajícím se o základní morální zásady tolik naší společnosti potřebné. Vedoucí a instruktoři zde pracují ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Za padesát let existence prošlo přístavem na 1300 chlapců a děvčat. Díky své skautské výchově pak obstáli v náročných životních situacích.

Čtrnáctý ročník benefičního koncertu Děti dětem bude mít, stejně jako minulý rok, koncerty dva. V Třebíči proběhne ve středu 10. května a o den později – 11. května v zámecké knihovně v Náměšti nad Oslavou.

Dlouhodobý cíl našich projektů je postaven na myšlence uspořádání koncertu, v němž vystupují děti základních uměleckých škol pod vedením svých učitelů a jehož výtěžek je věnován na projekty pro děti, které potřebují pomoc a podporu.

Tímto bychom Vás opět rádi požádali o finanční příspěvek na 14. ročník benefičního koncertu
Děti dětem“. Bude nás velice těšit, pokud projevíte zájem podpořit tuto myšlenku a jsme připraveni k projednání podmínek Vaší účasti na tomto projektu.

Nabízíme umístění loga Vaší firmy na propagačních materiálech, v médiích a během koncertu na projekčních obrazovkách v sále a také na webových stránkách našeho sdružení.

Za každou pomoc z celého srdce děkujeme.

Bac. Frank Spekhorst, předseda sdruženíPředstavení firmy ALTREVA

     

ALTREVA působí v segmentu výroby pracovních a ochranných oděvů již více než dvacet let a za tu dobu si vydobyla respekt nejen v ČR, ale i v ostatních zemích Evropy. Svým pracovním oděvům umí dát nejen nejvyšší možnou kvalitu, ochranu, design, ale i osobitost a styl.

Na výrobě pracovních oděvů se aktuálně v třebíčském závodě podílí více než 200 zaměstnanců. Roční produkce se z původních několika desítek tisíc kusů dostala na čísla přesahující milion. Firma neustále rozšiřuje svůj výrobní sortiment a vyvíjí stále náročnější a technologicky složitější produkty pro různá odvětví.

Zákazníkům dokáže nabídnout standardní pracovní oblečení určené do různých sektorů průmyslu, zdravotnictví a služeb, ale i ochranné certifikované oděvy, a to včetně návrhu, vývoje i případné certifikace kolekcí na míru pro ty, kteří mají jasně danou korporátní identitu a chtějí se odlišit od konkurence. Standardní kolekce tvoří jakýsi nezbytný základ produkce, hlavní důraz ale klade společnost Altreva na široký sortiment oděvů, jejichž specifické vlastnosti se mohou jakkoliv lišit – právě to umožňuje třebíčské firmě nabídnout vysoce kvalitní oděvy s požadovanými vlastnostmi doslova pro všechny profese.

Mezi klíčové zákazníky společnosti ALTREVA patří mezinárodní firmy zajišťující servis a ošetřování pracovních oděvů, firmy obchodující s ochrannými pracovními prostředky, zákazníci z řad zdravotnických zařízení, hotelů, restaurací, výrobních společností, distributorů elektrické energie a plynu, řetězců lékáren a mnoho dalších. ALTREVA si zakládá na dlouholetých vztazích se svými partnery, i proto patří mezi největší výrobce profesních oděvů v České republice.Dary pořízené z letošního koncertu Děti dětem už slouží

     

TŘEBÍČ, NÁMĚŠŤ (hu) – Od třináctého ročníku koncertů Děti dětem uplynul právě měsíc. Ze žáků základních uměleckých škol z Třebíče, Náměště nad Oslavou i Velkého Byčkivu na Ukrajině už pomalu vyprchává pocit štěstí z aplausu hledišť a připravují se na závěrečné zkoušky. Letošní koncerty byly opět jiné, než ty předešlé. Malí muzikanti z Ukrajiny přivezli energii, která nám tu ve střední Evropě chybí a sami si odvezli zážitky z velkého světa – ze Západu, kam by jejich země ráda směřovala.

Kromě těchto nehmatatelných pocitů zde díky jejich umu a píli, nadšení učitelů a obětavosti občanského sdružení Kids for Kids zůstalo něco, co pomůže nebo udělá radost dětem. Malým i větším, nemocným i úplně zdravým.

V Třebíči byl hlavní cíl letošního koncertu přístroj na vyšetření sluchu pro novorozence, který již slouží na dětském oddělení třebíčské nemocnice. Zeptali jsme se paní primářky Aleny Holubové, jak je tento přístroj využíván a kolika dětem již objevil sluchovou vadu.

„Od data předání již bylo vyšetřeno téměř 90 novorozenců,“ vypočítává paní primářka. „Ročně se na našem novorozeneckém oddělení narodí kolem 1200 dětí. Když se podívám do předchozích let, tak v roce 2014 to bylo 1213 dětí a vloni 1283 dětí.

Tento přístroj je však jen poslední v řadě, které třebíčská nemocnice díky koncertům Děti dětem má. Ohlédneme-li se zpět, mohu jmenovat ultrazvukový přístroj – nyní využíván zejména k vyšetření ledvin u všech novorozenců. Měsíčně je zachyceno až 15 možných vad ledvin, z toho naštěstí jen menší část je závažná. Dále je užíván k vyšetření mozku novorozenců přes velkou fontanelu ke zjištění možných vad nebo krvácení zejména u dětí nezralých či novorozenců s poruchou adaptace po porodu.  Na dětském i novorozeneckém oddělení slouží k vyšetření srdce – zjištění vrozených nebo získaných vad nebo zánětlivých změn na srdci.

Na novorozenecké JIP složí následující přístroje: Vyhřívané lůžko pro ošetřování dětí hospitalizovaných na JIP, Fototerapeutická lampa – k léčení žloutenky novorozenců, díky LED diodové technologie významně zkrátila dobu léčby žloutenky, Inkubátor pro dvojčata, Mobilní inkubátor  - k převozu rizikových novorozenců z porodního sálu na JIP, dva přístroje CPAP – k podpoře dýchání novorozenců nezralých nebo s jinou poruchou dýchání a dva monitory životních funkcí.

Ročně na novorozenecké JIP ošetříme 10 až 12 procent dětí narozených u nás, to je 120 až 150 dětí, které využijí uvedené vybavení. Například v roce 2015 jsme ošetřovali 4 děti s váhou pod 1400 gramů, 15 dětí s váhou  1500-2000 gramů a 62 dětí s váhou 2000 -  2500 gramů. Jen deset z nich muselo být přeloženo na vyšší pracoviště do Fakultní nemocnice Brno, a to díky výbornému přístrojovému vybavení novorozenecké JIP. Zkrátka děti v Třebíči dětem opravdu pomáhají a není to vůbec zanedbatelná pomoc a už vůbec ne prázdná fráze.

Letos se již druhým rokem konaly koncerty dva. Potřinácté v Třebíči a podruhé v Náměšti nad Oslavou. Tamní škole se tento projekt pomoci dětí dětem zalíbil natolik, že si „svůj“ koncert Dětí dětem uspořádala v parádním prostředí knihovny náměšťského zámku. Výtěžek z něj ale pojala úplně jinak, než Třebíč. A tak to má být. Vždyť pomáhat je třeba i dětem úplně zdravým. Pořídit pomůcku, která by pomáhala rozvíjet jejich obratnost, odvahu a fantazii se rozhodli v mateřské školce na Třebíčské ulici. Paní ředitelky Ivany Vytiskové jsme se zeptali, co vlastně dětem pořídili a jak se tento nápad osvědčil.

„Již od loňského roku jsme měli prolézačku naplánovanou a tak nám přišlo nesmírně vhod, když se objevila možnost, tuto atrakci pořídit za pomoci sponzorů. Děti jsou nadšené, takže i po měsíci je nám jasné, že to byla správná volba. U těchto pomůcek navíc nejde jen o to, udělat radost, ale děti si na nich cvičí svoji obratnost, která se v dnešní „počítačové době“ vytrácí.“

Zajímalo nás, zda mají učitelky ve školce v rukávu další nápady, jak školku vylepšit. „Samozřejmě, to máme,“ usmívá se paní ředitelka. „Máme mnoho dalších nápadů, jak by bylo možné školní zahradu dovybavit podobnými prvky.“

Napadlo nás, zda by byly učitelky ochotné se se svými dětmi případně podílet na programu dalšího ročníku Děti dětem: „Rozhodně, pokud bychom byli osloveni a vybráni, nabídku bychom rádi přijali.“

Poslední otázka byla možná zbytečná, ale možná také zajímavá výzva pro příští rok. Uvidíme zhruba za 11 měsíců, kdy tu bude další ročník Děti dětem.

Každopádně se ale sluší poděkovat těm, bez kterých by to celé nešlo, a to jsou sponzoři: ALTREVA spol. s r.o; Skupina ČEZ; město Třebíč; Kraj Vysočina; APIS PRESS, s.r.o.; Autoopravna Žák a synové s.r.o.; MBM Trade CZ, s.r.o.; Oděva Třebíč; Lékárna Vltavínská, s.r.o.; Lékárna BENU; K-stav s.r.o.; STEMP s.r.o.; OLANG; DELTA Třebíč; Okna&Company; Horácké noviny; Fonika medical s.r.o.; TES s.r.o. Třebíč; Plavba Dalešice; obec Číměř; obec Stařeč; hasiči Stařeč; DOMY D.N.E.S., s.r.o.; Kooperativa pojišťovna a.s; Pronajmu pokoj.cz; ING systém s.r.o.; ŠMARDA Jaroslav; Penzion a restaurace Na Pilce; Esko-T s.r.o.; GynKlinik s.r.o.; Model Holding AG; Svatební salon Claudia; Bresco a.s.; K system.cz s.r.o.; H-P Třebíč, s.r.o.; Svítidla A. J. Elektro; Nukleon s.r.o.; Waldvirtler Sparkasse Bank AG; VAPRA Technik, s.r.o.; VIA ALTA a.s.; PC HELP, a.s.; Lékárna Modřínová; Hotelová škola Třebíč; PLYSPO; Zelený drak – čaj a káva; ZON spol. s r.o.; Havlíčkovo řeznictví a uzenářství; OSA; Digital Action s.r.o.; BV computers s.r.o.; Hudební nástroje Mijovič; Profi Design s.r.o.; VideoBOS; Outulný, a.s.; Habitat a.s.; Řeznictví a uzenářství Jan Pavlíček; Světelné reklamy; H&H Music; VH Mont-Stav s.r.o.; Řeznictví a uzenářství U Stloukalů; Papírnictví Lotos; Auto Dvořák.Benefiční koncerty 2016

     

Děti dětem v Třebíči| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Vítáme vaši pomoc

Bankovní spojení: FIO banka Třebíč

číslo účtu: 2902095829/2010

Podporují nás


   

  

   

        

    

      
           
       

    
      

   

   

          
     

   

  

       
            

     

   
    
    
   

 

    


     
Ke stažení - download