O nás

KIDS FOR KIDS, z. s.

je neziskovou a zcela apolitickou organizací.

Činnost zapsaného spolku KIDS FOR KIDS spočívá především:

 • organizaci pomoci regionálních zdravotnických a kulturních zařízení,
 • prací s mládeží,
 • vytváření předpokladů pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje místní kultury a místního společenského dění a pro tuto činnost získávat další zájemce,
 • vytváření podmínek pro organizování a realizaci kulturních a společenských akcí,
 • rozvíjení všestranné formy kulturní a společenské činnosti,
 • vytváření ekonomických předpokladů pro rozvoj činnosti sdružení.

Těchto předpokladů dosahujeme pomocí:

 • financování vybavení regionálních zdravotnických zařízení,
 • pořádání kulturně společenských akcí, včetně letních táborů pro mládež,
 • pořízení věcí potřebných pro pořádání kulturně společenských akcí a jejich údržba,
 • vytváření materiálních a finančních podmínek pro účast členů sdružení na kulturně společenských akcích pořádaných jinými subjekty,
 • zajištění odborných znalostí členů sdružení, zejména na odborných školeních zaměřených na kulturní a společenskou oblast.


Je samozřejmostí, že členové spolku patří mezi jeho sponzory, přičemž se aktivně a bez nároku na jakoukoliv odměnu snaží o zajišťování dalších finančních prostředků ve prospěch dětí. Příkladem je pořádání benefičních koncertů, jakým byl již osmnáctý ročník koncertu Děti dětem. Celý výtěžek koncertu je pak použit právě na potřeby dětí.

Aktuality

Poděkování od SPMP Třebíč

     
Vážený pane Spekhorste, vážení přátelé,

srdečně Vám děkujeme za přízeň, podporu, spolupráci a náklonnost, kterou jste nám vyjádřili pozváním na benefiční koncert Děti dětem, který se uskutečnil 17. května 2012.
Dále bychom chtěli poděkovat za finanční výtěžek z této akce, kterého si velice vážíme a využijeme jej na podporu a zajištění činnosti Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o.s. Okresní organizaci Třebíč.

S přátelským pozdravem

Marie Kotačková, předsedkyně SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč
Petra Skorocká, místopředsedkyně SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Vítáme vaši pomoc

Bankovní spojení: FIO banka Třebíč

čísla účtů:

2902095829/2010

2602783646/2010

Podporují nás


   
  

         

    
           

    

  

   

               

   
Ke stažení - download