O nás

KIDS FOR KIDS, z. s.

je neziskovou a zcela apolitickou organizací.

Činnost zapsaného spolku KIDS FOR KIDS spočívá především:

 • organizaci pomoci regionálních zdravotnických a kulturních zařízení,
 • prací s mládeží,
 • vytváření předpokladů pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje místní kultury a místního společenského dění a pro tuto činnost získávat další zájemce,
 • vytváření podmínek pro organizování a realizaci kulturních a společenských akcí,
 • rozvíjení všestranné formy kulturní a společenské činnosti,
 • vytváření ekonomických předpokladů pro rozvoj činnosti sdružení.

Těchto předpokladů dosahujeme pomocí:

 • financování vybavení regionálních zdravotnických zařízení,
 • pořádání kulturně společenských akcí, včetně letních táborů pro mládež,
 • pořízení věcí potřebných pro pořádání kulturně společenských akcí a jejich údržba,
 • vytváření materiálních a finančních podmínek pro účast členů sdružení na kulturně společenských akcích pořádaných jinými subjekty,
 • zajištění odborných znalostí členů sdružení, zejména na odborných školeních zaměřených na kulturní a společenskou oblast.


Je samozřejmostí, že členové spolku patří mezi jeho sponzory, přičemž se aktivně a bez nároku na jakoukoliv odměnu snaží o zajišťování dalších finančních prostředků ve prospěch dětí. Příkladem je pořádání benefičních koncertů, jakým byl již osmnáctý ročník koncertu Děti dětem. Celý výtěžek koncertu je pak použit právě na potřeby dětí.

Aktuality

Benefiční koncerty 2016

     

Děti dětem v Náměšti nad Oslavou     https://www.facebook.com/kidsforkids.cz/photos/a.278220609011682.1073741828.278175929016150/591228264377580/?type=3&theater

Blíží se další koncert

     

Dvanáctý ročník benefičního koncertu Děti dětem - 15. května 2015

Cílem letošního ročníku je nákup přístrojů, které budou sloužit dětem na různých odděleních třebíčské nemocnice. Konkrétně pro oční oddělení bude pořízen digitální optotyp VISTA VISION WIDE s LCD obrazovkou, pro rehabilitační oddělení Vojtův rehabilitační stůl a cvičební pomůcky a pro dětské oddělení pomůcky pro respirační rehabilitaci v celkové hodnotě 127 000 Kč.
V „nové Borovině“ to žije adventem

     
Dvě půlky prasete před řeznickým stánkem byly učiněným lákadlem.
Dvě půlky prasete před řeznickým stánkem byly učiněným lákadlem.
foto: Milan Krčmář


Na programu je zabijačka, příště dílničky, o poslední adventní neděli divadlo


I přesto, že občas působí trochu odstrčeným dojmem, dokáže sídliště Za Rybníkem žít kulturním životem. Stačí k tomu pár schopných a obětavých lidí, zajímavý program a také chuť něco dělat. Již třetí rok tak díky několika nadšencům a tamním firmám probíhají v „nové Borovině“ adventní neděle. A protože zrovna dnes je v pořadí druhá, i tentokrát se plac před tamní sídlištní hospodou proměnil v improvizované pódium. Co ale nejvíc lákalo, byla hlavně domácí zabijačka, kterou připravil pan řezník Pavlíček z Náměště nad Oslavou. U stánku s jitrnicemi, ovarem a dalšími pochoutkami bylo stále plno, před ním visely dvě půlky prasete, na nichž mohly nechat oči hlavně děti, které podobný výjev znají už spíše jen z Ladových obrázků.

Z adventu Za Rybníkem se už stala tradice


Nechybělo ani taneční vystoupení skupiny Motus, jehož členové se proměnili v kuchaře a vtipnou show nazvanou „Evolution Dance – Altreva Cooking Version 2015“ pobavili přítomné. Bohužel nedošlo na avizované kouzelnické číslo eskamotéra Milana Ošmery, který se musel omluvit, pokud to ale ještě stihnete, tak ve 13 hodin začíná prostorách Gynklinik s.r.o. výstava oděvů firmy Altreva v tutéž hodinu i Den otevřených dveří Gynklinik s.r.o. a od 14 hodin v Hostinci U rybníka odpolední hudební čaj připravený formací Blažek - Uhlíř (Puls). „S adventními nedělemi jsme začali před třemi lety, protože tenkrát v Třebíči žádné podobné adventní akce nebyly,“ sdělil hlavní organizátor Soběslav Uhlíř. „Bylo mi to líto, ale protože tady Za Rybníkem mám lékařskou praxi, napadlo mě něco takového zorganizovat přímo zde. Před ordinací je i místo pro různá kulturní vystoupení, tak jsme se do toho s přáteli pustili a už se z toho stala tradice.“

Příští neděli dílničky, přespříští divadlo


Další adventní neděle 13. prosince bude Za Rybníkem hodně tvořivá. Program začne ve 13 hodin, přičemž v denním centru Barevný svět na Okružní ulici budou připraveny předvánoční dílny, v bývalé cukrárně U rybníka pak bude další dětská dílna nazvaná "Zdobení perníčků". O poslední adventní neděli 20. prosince se vše přesune do městské knihovny v Borovině, kde ve 14 hodin začne umělecké vystoupení členů Divadélka Safraporte OA a HŠ Třebíč, od 15 hodin divadelní představení divadla Ampulka Čertův mlýn. Zapomenout také nelze na výstavu vánočních krajkových výrobků Miluše Čechové, která bude v knihovně přístupná od 14 do 16 hodin.

M. Krčmář, Třebíčský objektiv
Koncert Děti dětem XII.

     

Děti dětem po dvanácté

Květen je v Třebíči již 12. rokem zasvěcen hudbě, zpěvu a tanci. Ve čtvrtek 14. 5. v 16.30  v budově  FORUM zahájíme slavnostními fanfárami  KONCERT DĚTI DĚTEM XII.

Zahraničními hosty budou letos přátelé z německého Koethenu. V 17.00 pak začíná slavnostní koncert ve velkém sále FORUM. I letos si pořadatelé z Kids for Kids připravili velké překvapení. Od 18.00 budou probíhat  zajímavé workshopy se známou fotografkou z Hollywoodu Natalie White. Účastnit se ho může každý, kdo vlastní smartphone :) Heslem workshopu je: Zamysli se, než stiskneš spoušť! A také ZUŠ nezůstane pozadu a otevře své dveře, přijďte si zahrát, zatancovat, zamalovat!  Program si připravily i Třebíčské neziskovky, které návštěvníky seznámí se svou činností. V 19.00 pak budou ve velkolepém finále předány dary Třebíčské nemocnici a vystoupí  KISS czech company!

Nad celým koncertem převzala záštitu paní Magda Vašáryová, která navštíví buď Třebíčský koncert nebo páteční Děti dětem v Náměšti nad Oslavou.

Přijďte i vy podpořit naše děti.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Vítáme vaši pomoc

Bankovní spojení: FIO banka Třebíč

číslo účtu: 2902095829/2010

Podporují nás


   

  

   

        

    

      
           
       

    
      

   

   

          
     

   

  

       
            

     

   
    
    
   

 

    


     
Ke stažení - download