O nás

KIDS FOR KIDS, z. s.

je neziskovou a zcela apolitickou organizací.

Činnost zapsaného spolku KIDS FOR KIDS spočívá především:

 • organizaci pomoci regionálních zdravotnických a kulturních zařízení,
 • prací s mládeží,
 • vytváření předpokladů pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje místní kultury a místního společenského dění a pro tuto činnost získávat další zájemce,
 • vytváření podmínek pro organizování a realizaci kulturních a společenských akcí,
 • rozvíjení všestranné formy kulturní a společenské činnosti,
 • vytváření ekonomických předpokladů pro rozvoj činnosti sdružení.

Těchto předpokladů dosahujeme pomocí:

 • financování vybavení regionálních zdravotnických zařízení,
 • pořádání kulturně společenských akcí, včetně letních táborů pro mládež,
 • pořízení věcí potřebných pro pořádání kulturně společenských akcí a jejich údržba,
 • vytváření materiálních a finančních podmínek pro účast členů sdružení na kulturně společenských akcích pořádaných jinými subjekty,
 • zajištění odborných znalostí členů sdružení, zejména na odborných školeních zaměřených na kulturní a společenskou oblast.


Je samozřejmostí, že členové spolku patří mezi jeho sponzory, přičemž se aktivně a bez nároku na jakoukoliv odměnu snaží o zajišťování dalších finančních prostředků ve prospěch dětí. Příkladem je pořádání benefičních koncertů, jakým byl již osmnáctý ročník koncertu Děti dětem. Celý výtěžek koncertu je pak použit právě na potřeby dětí.

Aktuality

Tisková zpráva

     

Nový přístroj pro novorozence v Třebíči


Pro nejmenší pacienty dětského oddělení Nemocnice Třebíč je k dispozici nový moderní přístroj systému podpůrného dýchání v hodnotě 404.000,- Kč. Přístroj byl předán primářce dětského oddělení MUDr. Aleně Holubové dne 16. května 2014 na závěr jedenáctého ročníku benefičního koncertu Děti dětem. Občanské sdružení Kids For Kids, které v divadle PASÁŽ koncert již tradičně připravuje, zorganizovalo v rámci benefice vystoupení čtyř stovek žáků ZUŠ Třebíč včetně hostů ze ZUŠ Havlíčkův Brod, sboru Coruscante, skupiny MAGNIS a smyčcového kvartetu Cordial String Quartet.

„Panu Franku Spekhorstovi, duchovnímu otci akce Děti dětem a zároveň předsedovi sdružení KidsForKids, patří velké poděkování,“ zmínil radní Kraje Vysočina Martin Hyský a dodal, že si velmi váží upřímného zájmu města Třebíč o otázky spojené s chodem krajské nemocnice v Třebíči.

Samotný benefiční koncert Děti dětem byl tradičně velkolepý. Diváci ocenili výkony vystupujících i samotný smysl akce aplausem ve stoje na závěr vystoupení. Kromě podpory dětského oddělení bylo na podporu své činnosti finančně podpořeno těchto šest subjektů: Společnost pro lidi s mentálním postižením Třebíč, Nadační fond Lourdes, Přístav vodních skautů Žlutá ponorka Třebíč, Míša a Míša – sdružení pomáhající postiženým, Denní rehabilitační stacionář Třebíč a Středisko rané péče Třebíč.

Organizátorům, podporovatelům a všem sponzorům uvedených aktivit patří velký dík!

Tisková zpráva Kraje Vysočina
Jubilejní koncert Děti dětem

     
Občanské sdružení KIDS FOR KIDS společně se Základní uměleckou školou Třebíč Vás srdečně zve na výroční

X. benefiční koncert Děti dětem,


který se koná 17. 5. 2013 od 17 hodin v třebíčském divadle Pasáž.

Výtěžkem letošního koncertu budou dva hlavní dary pro dětské oddělení Nemocnice Třebíč:

monitor pro hlídání životních funkcí kojenců a fototerapeutická lampa na léčení novorozenecké žloutenky

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na dobročinné účely pro:
Společnost pro lidi s mentálním postižením Třebíč
Nadační fond dětské onkologie Krtek - Třebíč
Středisko rané péče Oblastní charity Třebíč
Poděkování od SPMP Třebíč

     
Vážený pane Spekhorste, vážení přátelé,

srdečně Vám děkujeme za přízeň, podporu, spolupráci a náklonnost, kterou jste nám vyjádřili pozváním na benefiční koncert Děti dětem, který se uskutečnil 17. května 2012.
Dále bychom chtěli poděkovat za finanční výtěžek z této akce, kterého si velice vážíme a využijeme jej na podporu a zajištění činnosti Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o.s. Okresní organizaci Třebíč.

S přátelským pozdravem

Marie Kotačková, předsedkyně SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč
Petra Skorocká, místopředsedkyně SPMP ČR, o.s. Okresní organizace Třebíč

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Vítáme vaši pomoc

Bankovní spojení: FIO banka Třebíč

číslo účtu: 2902095829/2010

Podporují nás


   

  

   

        

    

      
           
       

    
      

   

   

          
     

   

  

       
            

     

   
    
    
   

 

    


     
Ke stažení - download